ARTICLE

          เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อทำการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถนำรีเลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย 

03 March 2020

                 CT วัดกระแส (หม้อแปลงวัดกระแส) คือ อุปกรณ์ทำหน้าที่ลดกระแสที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้ง่ายและปลอดภัยต่อการใช้งานในระบบไฟฟ้า ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงแรงดัน (Voltage Transformer) และหม้อแปลงวัดกระแส (CT, Current Transformer) คือ ขดลวดทางด้านปฐมภูมิ(Primary) ของCT จะมีเพียงรอบเดียว

03 March 2020

                 หม้อแปลงที่มีศักยภาพอาจถูกกำหนดให้เป็นหม้อแปลงเครื่องมือที่ใช้สำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้าจากค่าที่สูงขึ้นเป็นค่า      ที่ต่ำกว่า หม้อแปลงนี้จะลดระดับแรงดันให้เหลือค่า จำกัด ที่ปลอดภัยซึ่งสามารถวัดได้ง่ายโดยเครื่องมือแรงดันไฟฟ้าต่ำธรรมดา เช่น โวลต์มิเตอร์ ,วัตต์และเมตรชั่วโมงเป็นต้น

03 March 2020

DESIGN

DATA-DRIVEN
STORYTELLING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Curabitur tempus dolor rutrum elit tincidunt, non placerat 

massa bibendum. Nam augue massa, vulputate congue felis ac, 

aliquam molestie sem. Cras vitae aliquam justo. Aenean 

pharetra ligula id tempor accumsan.

COMMUNITY INSIGHTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Curabitur tempus dolor rutrum elit tincidunt, non placerat 

massa bibendum. Nam augue massa, vulputate congue felis ac, 

aliquam molestie sem. Cras vitae aliquam justo. Aenean 

pharetra ligula id tempor accumsan.

TEAM

error: Content is protected !!